Bảng giá domain
  • Phí khởi tạo
  • Phí duy trì hàng năm
  • Transfer về P.A


.vn350.000 VNĐ480.000 VNĐ432.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn350.000 VNĐ350.000 VNĐ315.000 VNĐ
.org.vn | .gov.vn   | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn200.000 VNĐ200.000 VNĐ180.000 VNĐ
.name.vn  30.000 VNĐ30.000 VNĐ27.000 VNĐ
Tên miền địa giới hành chính200.000 VNĐ200.000 VNĐ180.000 VNĐ


BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
  • Phí khởi tạo
  • Phí duy trì hàng năm
  • Transfer về P.A
.com | .net
250.000 VNĐ200.000 VNĐ
.org | .info | .link
258.000 VNĐ206.000 VNĐ
.us   | .biz | .pw
250.000 VNĐ200.000 VNĐ
.co.uk | .eu   | .name
265.000 VNĐ212.000 VNĐ
.bz | .ws | .tv
666.000 VNĐ533.000 VNĐ