Tùy chỉnh số bài hiện trong trang Label cho Blogger

Khi click để load một Label, mặc định Blogger sẽ hiển thị 20 bài viết mới nhất, nếu muốn hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn 20 bài trên trang Label bạn hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách thêm một code trong chỉnh sửa HTML của blog.

Cách thức thực hiện như sau:
< 1 > . Truy cập vào Blogger Dashboard  > Layout  >  Edit HTML  >  và click chọn vào ô check “Expand Widget Templates” để Mở rộng mẫu tiện ích
< 2 > . Tìm đoạn code như dưới:
a expr:href='data:label.url
< 3 > . Thay thế đoạn code trên bằng đoạn mã sau:
a expr:href='data:label.url + "?max-results=10"
- Thay đổi giá trị 10 thành số bài viết mà bạn muốn hiển thị trong trang Label.
Tùy vào mỗi mẫu Blogger khác nhau sẽ có số lượng đoạn code :a expr:href='data:label.url có thể sẽ khác nhau, bạn hãy tìm và thay thế hết như hướng dẫn trên.
Chúc các bạn thành công !!!