Hướng dẫn cấu hình add tên miền vào blogspot

Bạn đăng nhập link quản trị cấu hình tên miền https://access.pavietnam.vn => click "Default" để cấu hình
=> cấu hình Bản ghi A trỏ về 4 địa chỉ IP bên dưới

216.239.32.21
216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21

Và bạn cấu hình bản ghi CNAME
www CNAME ghs.google.com


Bước 2:
Bạn đăng nhập https://www.blogger.com
=> click "cài đặt" => "+ Thiết lập URL của bên thứ 3 cho blog của bạn"


Bạn nhập www.tendomain
=> lưu


Vì chưa xác thực được quyền sở hữu tên miền trên hệ thống blogspot nên sau thao tác trên sẽ xuất hiện thông báo lỗi.

Bạn cấu hình thêm bản ghi CNAME như blogspot cung cấp để xác thực quyền sở hữu tên miền trong trang quản trị cấu hình Domain.
(bản ghi CNAME blogspots cung cấp dòng số 6 như hình bên dưới)


Sau đó bạn trở lại trang cài đặt tên miền trên blogspot. Click "lưu" thêm một lần nữa để kết thúc quá trình thêm tên miền riêng vào blogspot

Cuối cùng bạn click "cài đặt" => chỉnh sửa => check vào "chuyển hướng tendomain => www.tendomain" và lưu lại.


Chúc các bạn thành công!