Bộ “All in one SEO” cho blogger 2014 (new)

Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp tục bộ all in seo cho blogger 2014, hiện tại bộ này được mình sử dụng cho blogspot chính của mình ,dùng khá hữu ích và tiện lợi .Bạn chỉ cần fix một chút lại là blogspot của bạn đã hoàn chỉnh về tối ưu seo rồi.
<!-- All In One SEO 2014 Start -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='1 days' name='revisit'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='document' name='resource-type'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='en-us' name='language'/>
<meta content='VN' name='country'/>
<link href='https://plus.google.com/+YourProfile/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/+YourProfile/posts' rel='publisher'/>
</b:if>
<!-- All In One SEO 2014 End --> 

Bạn chỉ cần fix lại keyword , description và profile G+ , hoặc local là ok !