Nofollow là gì ? có nên sử dụng ? khi nào dùng rel=”nofollow”

Một trong những thuộc tính có chứa trong thẻ liên kết <a href=”http://tenmien.com” title=”anchortext” rel=”nofollow”>anchortext</a> đó là thuộc tính rel=”nofollow”, bên cạnh nofollow chúng ta còn có các thuộc tính khác như rel=”dofollow”, rel=”home”, rel=”category-tag”, rel=”me” …  Tôi sẽ nói trong các bài viết tiếp theo.

Thuộc tính nofollow do người đứng đầu nhóm webspam của Google là Matt Cutts và Jason Shellen của trang Blogger.com nghĩ ra vào năm 2005. Đây là thuộc tính khá quan trọng không chỉ trong việc trao đổi liên kết giữa các website mà còn quan trọng trong việc điều hướng bot google khi làm SEO Onpage.
Trên website có dùng thẻ rel=”nofollow” cho một liên kết bất kỳ nhằm khai báo với các công cụ tìm kiếm Google, Bing … không theo các liên kết này hoặc không theo bất cứ liên kết nào trên trang này khi ta sử dụng thẻ meta (<meta name=”robots” content=”nofollow” />), không chia sẻ page rank. Đối với Google khi backlinks được khai báo với thuộc tính rel=”nofollow” có nghĩa là backlink này không tin cậy, backlinks trả tiền hoặc có ý định không hướng Google Bot đi theo liên kết này. Hình ảnh dưới đây là một ví dụ tôi muốn Bot Google không theo các liên kết Giới thiệu | Chính sách điều khoản | Liên hệ | Gửi bài viết | Sitemap | RSS.
Nofollow là gì ? có nên sử dụng ? khi nào dùng rel=”nofollow”
Tại sao lại để nofollow những liên kết này, vì thực tế chẳng có ai tìm giới thiệu, chẳng có ai tìm liên hệ … Trong một thông báo vừa qua trên kênh video hỗ trợ GoogleWebmasterHelp Matt Cutts có đề nghị thêm thuộc tính rel=”nofollow” các liên kết bên trong widget của một website, blog.

Để kiểm tra liên kết nofollow hay không chúng ta có thể có những addon hỗ trợ trên Firefox như NoDoFollow, hoặc các bạn có thể dùng addon SEO Quake trên Google Chorme
Chúc các bạn thành công, thắc mắc có thể liên hệ với tôi hoặc comment ở dưới.