Nâng cấp website

Theo kết quả khảo sát khách hàng và nhận định của chúng tôi việc Nâng cấp website vì lý do:
 - Cần  dao diện website hấp dẫn hơn, đẹp và rõ ràng,trình bày khoa học hơn
 - Cần đồng bộ thương hiệu của công ty
 - Điều chỉnh nội dung phù hợp với  tình hình hoạt động của công ty
 - Lập trình website để cập nhập nội dung dể dàng mỹ thuật,thân thiện với các bộ máy tìm kiếm
- Website chạy nhanh hơn , ổn định hơn.

 Nâng cấp website  để dể dàng hơn trong việc cập nhập thông tin , mỡ rộng  phạm vi hoạt động doanh nghiệp ra toàn thế giới , tạo ra  hệ thống website  quản lý hoàng hóa và thông tin  mang tính chất khoa học hiện dại cho nhà doanh nghiệp dể liên hệ  khi mua hoàng hóa trực tiếp.

Nâng cấp website mới làm cho việc sử dụng dể dàng hơn và bảo vệ dữ liệu  của doanh nghiệp,dao diện cập nhập phù hợp với sự kiện,đưa ra hướng khắc phục hiệu quả sớm nhất.